Voor iedere show stelt Theatr’EL een productieteam op.
Twee leden van Theatr’EL schrijven in nauwe samenwerking met de regisseur de teksten voor de shows. De muziekcommissie bestaat uit leden en de dirigent. Deze commissie bepaalt welke nummers in de show komen.